Promotion

VOUCHER 500.000

VOUCHER 500.000

  1. This voucher cannot be redeemed for cash

    Voucher này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

  2. The membership card and any promotions cannot be used with this voucher.

    Voucher này không áp dụng cho thẻ thành viên và các chương trình khuyến mãi khác.

  3. Voucher này áp dụng tại các địa chỉ sau :
  • Lion City Café & Restaurant: 45 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Quận 1
  • Lion City Exclusive: 41 – 47 Đông Du, P.Bến Nghé, Quận 1
HAPPY MONDAY

HAPPY MONDAY

Bring your bill to Lion City now to receive fantastic gift !!
CAFE & RESTAURANT LUNCH SET

CAFE & RESTAURANT LUNCH SET

The new lunch set for your nutritious lunch time !!

Đăng ký nhận bản tin