TẤT CẢ GIÁ ĐƯỢC TÍNH VIỆT NAM ĐỒNG VÀ CHƯA BAO GỒM 5 THUẾ & 10% PHÍ PHỤC VỤ