Thời gian hoạt động 

  • LION CITY CAFÉ & RESTAURANT tại Đông Du : 10:30 Sáng - 10:30 Tối mỗi ngày
  • LION CITY CAFÉ & RESTAURANT  tại Lê Anh Xuân  : 8:00 Sáng - 3:00 Tối mỗi ngày
Hoặc Đặt bàn qua điện thoại :

Gọi Hotline  0938 111 230 

 

revervation